Majolica: Puebla Polychrome

Blue Variety

 
Sample 183 MM Puebla Polychrome, Blue Variety 1MB94
Sample 183 MM Puebla Polychrome, Blue Variety 1MB94
Sample 183
MM
Puebla Polychrome, Blue Variety
1MB94
   
   
   
Sample 184 MM Puebla Polychrome, Blue Variety 1MB94 Sample 184
MM
Puebla Polychrome, Blue Variety
1MB94
   
   
   
Sample 185 MM Puebla Polychrome, Blue Variety 1MB94
Sample 185 MM Puebla Polychrome, Blue Variety 1MB94
Sample 185
MM
Puebla Polychrome, Blue Variety
1MB94
   
   
   
Sample 231 MM Puebla Polychrome, Blue Variety 1MB94
Sample 231 MM Puebla Polychrome, Blue Variety 1MB94
Sample 231
MM
Puebla Polychrome, Blue Variety
1MB94
 
   
   
   

Green Variety

 
Sample 186 MM Puebla Polychrome, Green Variety 1MB94
Sample 186 MM Puebla Polychrome, Green Variety 1MB94
Sample 186
MM
Puebla Polychrome, Green Variety
1MB94
   
   
   
Sample 187 MM Puebla Polychrome, Green Variety 1MB94
Sample 187 MM Puebla Polychrome, Green Variety 1MB94
Sample 187
MM
Puebla Polychrome, Green Variety
1MB94
   
   
   
Sample 188 MM Puebla Polychrome, Green Variety 1MB94 Sample 188
MM
Puebla Polychrome, Green Variety
1MB94