Public Opinion

Contact Us
Jaclyn Bunch Jaclyn Bunch
Associate Professor
(251) 460-7161
jbunch@southalabama.edu
Philip Habel Philip Habel
Professor and Department Chair
(251) 460-7161
habel@southalabama.edu
Scott Liebertz Scott Liebertz
Assistant Professor
(251) 460-7161
sliebertz@southalabama.edu
Holly Peterson Holly Peterson
Assistant Professor
(251) 460-7204
hollypeterson@southalabama.edu 
Thomas Shaw Thomas Shaw
Associate Professor
(251) 414-8025
tshaw@southalabama.edu
Charles Wu Charles Wu